Bij EEGA Groep vinden we het belangrijk om wat te betekenen voor de samenleving. Als EEGA Groep willen we het verschil kunnen maken. Impact maken en het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze organisatie vinden wij vanzelfsprekend. Maar we willen ervoor zorgen dat impact maken ook de norm wordt voor andere organisaties. Daarom heeft EEGA Groep, samen met 80 andere partijen, de City Deal Impact Ondernemen ondertekend.

Wat zijn City Deals?

Over het algemeen zijn City Deals middel om de doelstelling: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te halen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties vastgesteld. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Het streven is om ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk te verbinden.

De deelnemende partijen signaleren een groeiend besef, versneld door de coronacrisis, dat complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om sector overstijgende samenwerking en integrale oplossingen. Door samen te werken, nemen we drempels weg en werken we aan brede maatschappelijke welvaart en een goed ondernemersklimaat. Samen maken we Impact Ondernemen de norm!